“Điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới”