Đã có 4 quốc gia mua bản quyền phát sóng SEA Games 32