Cuộc thi “Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động”