Bơi Việt Nam giành 8 tấm HCV tại giải vô địch Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2022