Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia có tân Phó Giám đốc

Cục Thể dục thể thao đã bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đối với ông Phạm Quốc Hưng.

img-7745-8598jpg-1713169594.webp
Ông Phạm Quốc Hưng (giữa) nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Ảnh: Minh Minh

Ngày 15/4 tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao đã chính thức công bố Quyết định và bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng giữ chức danh Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Trước đó, Ban Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia chỉ có duy nhất 1 Giám đốc là ông Nguyễn Trọng Hổ và không có nhân sự giữ vai trò Phó Giám đốc.

Ông Phạm Quốc Hưng là Thạc sỹ Giáo dục thể chất, Thạc sỹ Hành chính công và trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia là chuyên viên chính Văn phòng của Cục Thể dục thể thao. Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình Phạm Quốc Hưng bắt đầu làm việc từ ngày 16/4.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia là đơn vị sự nghiệp do Cục Thể dục thể thao quản lý. Hiện tại, đơn vị này là đơn vị tự chủ về tài chính. Trong Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về giao tự chủ tài chính cho Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (thời gian 2023-2025) đã ghi cụ thể: Khu Liên hợp được phân loại đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên. Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ/cấp chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định 2023 là: không. Kinh phí đặt hàng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước: không. Nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên: không. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định. Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao và Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.