Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Tin từ Sở VHTT Kiên Giang cho biết: Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTT tỉnh Kiên Giang tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 7 đến 11/10/2023 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”. 

de-cuong-van-hoa-1695045174.jpg

Hội thi có sự tham gia của các Đoàn Nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Triển lãm các tỉnh, thành phố (thành phần đoàn bao gồm: Nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, biên đạo, nhạc công, kỹ thuật viên, cộng tác viên). Với thể loại, hình thức sân khấu cải lương, mỗi đơn vị dự thi 01 tiểu phẩm có thời lượng tối đa 50 phút.

Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua. Khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.  

Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân; phát triển phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng.

Ngoài tham gia thi diễn, các đơn vị biên tập một trích đoạn ngắn trong tiểu phẩm dự thi của mình (thời lượng 15 phút) để tham gia lưu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá vào đêm ngày 9 và 10/10/2023.

T.H