Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 dự kiến khai mạc vào tối ngày 19/9

Vừa qua, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 đã tổ chức họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội. Đồng chí Nguyễn Lưu Trung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.

kg-1660797443.jpg

Để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ từng thành viên Tiểu ban và yêu cầu Trưởng các Tiểu ban theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi về Thường trực Ban Tổ chức để tổng hợp, thẩm định, rà soát nhiệm vụ. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kịch bản chi tiết chương trình khai mạc, chương trình văn nghệ và thể dục đồng diễn.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch tại cuộc họp của Sở Văn hóa và Thể thao và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; hoàn chỉnh kịch bản chi tiết Lễ khai mạc, điều chỉnh các môn thi đấu cho phù hợp thời gian diễn ra Lễ khai mạc Đại hội; phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban để xử lý các vấn đề phát sinh, rà soát lại các khâu nội dung, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo khung thời gian.

Thống nhất thời gian tổ chức Lễ khai mạc vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 19/9/2022.

KH