Chúng ta đang có rất nhiều tiềm năng, sự quan tâm của các địa phương về phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam. 

bo-truong-phat-bieu-1701938186.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại cuộc họp

Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2023 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (Quyết định số 1755/QĐ-TTg). Xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa trong thời gian tới, đặc biệt giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Trong đó, tập trung hỗ trợ sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mà Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh, mang nhiều giá trị Việt, có khả năng quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đồng thời, ban hành các giải pháp phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa, tập trung bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình mới để thúc đẩy phát triển.

Thông qua Hội nghị nhằm tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại biểu để tham mưu Chính phủ ban hành "Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam", theo đó tập trung xây dựng theo hướng lựa chọn hỗ trợ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, xác định được phương hướng về Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - cho biết, sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo việc Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị, Cục đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện báo cáo trung tâm. Đơn vị cũng đã rà soát lên dự thảo kịch bản chương trình của Hội nghị, hiện đang xin ý kiến đơn vị liên quan.

Đối với các tham luận tại Hội nghị, Cục đã đã phối hợp với 8 Bộ ngành liên quan, hiện nay đã nhận được tham luận từ phía 5 Bộ, ngành. Cùng với đó, 18 bài tham luận của các hiệp hội, chuyên gia cũng đã được gửi đến Cục Bản quyền tác giả để tổng hợp.

Đối với công tác truyền thông, Cục cũng đang nỗ lực phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo chí trong, ngoài Bộ để triển khai tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị. Trong đó, trước Hội nghị sẽ tập trung tuyên truyền, lan tỏa các mô hình, cách làm hay của các địa phương, các tấm gương điển hình trong phát triển công nghiệp văn hóa thời gian qua.

Sau khi nghe các ý kiến của các Thứ trưởng, lãnh đạo một số đơn vị, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cục Bản quyền tác giả, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Bản quyền tác giả tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để tập trung rà soát các số liệu trong báo cáo trung tâm. Phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam để rà soát về công tác chuẩn bị cho Hội nghị trước khi trình xin ý kiến Văn phòng Chính phủ.

"Thông qua Hội nghị lần này chúng ta phải phân tích, chỉ rõ những dư địa để phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ của những năm tới, cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn. Tập trung lĩnh vực, địa bàn nào, trách nhiệm nhà nước phải làm gì?" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, từ kinh nghiệm của các quốc gia phát triển lĩnh vực này, muốn có công nghiệp văn hóa thì quan trọng là phải có nguồn nhân lực, đó là các chuyên gia, nhà sáng tạo. "Như Hàn Quốc là một ví dụ, họ đã gửi đội ngũ đạo diễn phim sang Mỹ để đào tạo, sau khi trở về đã tạo nên một làn sóng phim ảnh, mang lại hiệu quả rất lớn trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người và cả về kinh tế cho đất nước" - Bộ trưởng lấy dẫn chứng này và yêu cầu Cục Bản quyền tác giả tham khảo thêm các kinh nghiệm của những quốc gia đi trước để hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. "Báo cáo cũng phải nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo thời gian tới, các nhóm giải pháp thực hiện. Không rườm rà và phải đi vào trọng tâm" - Bộ trưởng yêu cầu.

Dẫn chứng từ việc 2 Thành phố Sáng tạo của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là Đà Lạt (trong lĩnh vực âm nhạc), Hội An (trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian). Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang có nhiều cách làm mới, hiệu quả để phát triển công nghiệp văn hóa" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng chúng ta đang có rất nhiều tiềm năng, sự quan tâm của các địa phương về phát triển công nghiệp văn hóa.

T.C