Phong trào

Bế mạc giải Quần vợt tranh Cúp nước sạch tỉnh Hải Dương năm 2022

Sau 2 ngày thi đấu, chiều 5/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương bế mạc giảiQuần vợt tranh Cúp nước sạch năm 2022.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.