Giải trí

Esports được đưa vào Đại hội Thể thao trẻ Đông Á Ulaanbaatar 2023

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao trẻ Đông Á Ulaanbaatar (UEAYGOC) đã chính thức thông báo về việc đưa môn Thể thao điện tử (Esports) vào chương trình thi đấu của Đại hội năm 2023.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.