Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì Tọa đàm khoa học và gặp mặt các nhà khoa học của các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ ở phía Bắc với chủ đề "Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ".

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng; khó khăn, vướng mắc cơ bản trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và đề ra giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ trong thời gian tới.

thu-truong-cuong-1715917719.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học công nghệ đến tham dự Tọa đàm khoa học và Gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. Thứ trưởng đánh giá cao sự song hành và đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cho sự phát triển của Ngành. 

Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu độc lập cấp quốc gia, các chương trình khoa học, công nghệ và đề tài độc lập cấp Bộ, cấp cơ sở. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối toàn diện công tác quản lý Nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp; làm rõ những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ngành.

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ngày càng phát triển, kết quả nghiên cứu đạt chất lượng tốt, thiết thực, hiệu quả, gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn phục vụ hoạt động của Ngành.

Thứ trưởng hy vọng với sự nhiệt huyết, say mê với tinh thần đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, các nhà quản lý sẽ góp phần tích cực đưa hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ thật sự phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng đề nghị các nhà quản lý, khoa học cùng nhìn nhận, đánh giá lại công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị mình và của Bộ trong năm vừa qua về những mặt đạt được, những điều còn tồn tại để có những định hướng, giải pháp triển khai tốt hơn trong thời gian tới, trong đó đặc biệt là tăng cường liên kết trong nghiên cứu khoa học, công nghệ.

vu-truong-khoa-hoc-cong-nghe-nguyen-the-hung-1715917799.jpg
Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại Tọa đàm

Báo cáo một số kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký hợp đồng và triển khai 1 đề tài độc lập cấp quốc gia do Viện Bảo tồn di tích là đơn vị chủ trì "Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận"; 4 nhiệm vụ thuộc Đề án cấp quốc gia do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia làm đơn vị chủ trì; Đề xuất đặt hàng 7 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, trong đó có 2 nhiệm vụ được đưa vào tuyển chọn.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” với 17 đề tài nhánh và 1 đề tài báo cáo tổng hợp, đã nghiệm thu cấp Bộ 12 đề tài, 5 đề tài sẽ nghiệm thu trong tháng 6/2024 và nghiệm thu Báo cáo tổng hợp Chương trình vào tháng 12/2024. Triển khai thực hiện 41 đề tài độc lập cấp Bộ chuyển tiếp năm 2022-2023 và 21 đề tài độc lập cấp Bộ năm 2024-2025. Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 đã nghiệm thu 45 đề tài độc lập cấp Bộ...

Về kết quả hoạt động khoa học, công nghệ 5 tháng đầu năm 2024 và Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, Vụ trưởng Nguyễn Thế Hùng cho biết, ngày 25/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi làm việc do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái chủ trì.

Căn cứ Kết luận cuộc họp, Bộ đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai 1 Chương trình khoa học, công nghệ cấp quốc gia “Phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045” và Chương trình (hoặc các nhiệm vụ) khoa học, công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển thể dục thể thao hiện đại”.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025. Trong đó, đã tiến hành họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2025-2026, kết quả đã xác định được 27 đề tài độc lập cấp Bộ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành Danh mục nhiệm vụ và thông báo tuyển chọn rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, xác định 2 nhiệm vụ cấp Quốc gia để đặt hàng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch.

quang-canh-toa-dam-1715917846.jpg
Quang cảnh buổi Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, gặp mặt, các nhà khoa học đại diện các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ về hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2023, đồng thời nêu các đề xuất, kiến nghị đến lãnh đạo Bộ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định, sự liên kết giữa các đơn vị trong nghiên cứu khoa học là vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là với một Bộ có đặc thù rộng và nhiều lĩnh vực rộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Với ý nghĩa đó, buổi Tọa đàm, gặp mặt hôm nay đã thành công khi góp phần tăng cường hơn nữa sự trao đổi, liên kết giữa các chuyên gia, nhà khoa học của các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa, giúp đỡ các chuyên gia, nhà khoa học trong Bộ hoàn thành các đề tài nghiên cứu. Các nhà khoa học phải cố gắng có nhiều đề tài giá trị, có hiệu quả, ý nghĩa hơn nữa. Thứ trưởng đặc biệt kỳ vọng trong thời gian tới, chương trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam sẽ được triển khai với quy mô toàn ngành, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

T.H