Xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá và triển khai điều tra tài nguyên du lịch

Ngày 24/11, tại Hà Nội, với sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về tiêu chí, phương pháp đánh giá và triển khai điều tra tài nguyên du lịch.

ptct-1669373377.jpg
Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh TITC

Tham dự Hội thảo có đại diện các Vụ và đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch; đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các Sở quản lý du lịch địa phương; đại diện các viện nghiên cứu, khoa du lịch các trường đại học, các doanh nghiệp, ban quản lý khu, điểm du lịch.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, theo Luật Du lịch 2017, tại khoản 1 Điều 16 quy định “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có liên quan điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch để làm căn cứ lập quy hoạch về du lịch”. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng như hướng dẫn chi tiết các địa phương trong lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý và khai thác các khu, điểm du lịch.

Chính vì vậy cần triển khai thực hiện công tác điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch một cách toàn diện trên cả nước, thực hiện bài bản và chi tiết đến từng địa bàn, từng loại tài nguyên để làm cơ sở dữ liệu sử dụng lâu dài. Cần nghiên cứu, làm rõ tiêu chí, phương pháp đánh giá tài nguyên du lịch để có thể áp dụng triển khai điều tra tài nguyên du lịch tổng thể trên diện rộng toàn quốc đảm bảo tính chuyên nghiệp, khả thi, bám sát thực tiễn.

Theo TS. Đỗ Cẩm Thơ - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính (Tổng cục Du lịch) - đại diện nhóm thực hiện nhiệm vụ, mục đích xây dựng tiêu chí, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch là để xác định rõ những điểm tài nguyên nào có giá trị cho phát triển du lịch, phục vụ công tác kiểm kê, xếp loại, phát huy, khai thác, bảo tồn, quản lý phù hợp. Trên cơ sở đó để xây dựng quy hoạch du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển và công nhận các khu, điểm du lịch, kêu gọi đầu tư.

Căn cứ Điều 5, Nghị định 168/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Du lịch, bộ tiêu chí đánh giá tài nguyên du lịch gồm 5 tiêu chí: giá trị, sức chứa, mức độ hấp dẫn, phạm vi ảnh hưởng, khả năng khai thác phục vụ phát triển du lịch. Từ các tiêu chí chính, xác định các tiêu chí phụ kèm thang điểm đánh giá. Phương pháp đánh giá dựa theo hướng dẫn của Tổ chức Du lịch Thế giới. Trên cơ sở các yêu cầu về thông tin đánh giá, nhóm cũng đã xây dựng các biểu mẫu phiếu điều tra thu thập thông tin, dữ liệu.

Tham dự hội thảo, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết phải triển khai nhiệm vụ để làm căn cứ phục vụ công tác quản lý, xây dựng quy hoạch và phát triển du lịch. Đại diện các Sở Du lịch: Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh đã chia sẻ về kinh nghiệm triển khai điều tra, đánh giá, quản lý tài nguyên du lịch tại địa bàn. Các chuyên gia đã tham gia ý kiến về bộ tiêu chí đánh giá, các thuật ngữ, nội hàm tiêu chí, phương pháp triển khai.

Thông qua các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện nội dung, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai.

TITC