Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022: Dần hoàn thiện công tác chuẩn bị