An Giang khen thưởng cho võ sĩ Taekwondo Hứa Văn Huy