Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí

Chiều ngày 20/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác báo chí, tuyên truyền năm 2022. Tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong việc truyền thông các hoạt động của ngành - Ảnh: Quý Lượng

Báo cáo tóm tắt công tác báo chí, tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết: “Công tác báo chí, tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng trên ở nhiều mặt. Tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực; chuyển tải những thông tin sinh động, đa chiều về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Công tác truyền thông và nhiệm vụ Người phát ngôn được triển khai linh hoạt, hình thức cung cấp thông tin đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế như: Họp báo thường kỳ, đột xuất; xây dựng Thông tin báo chí để đăng tải trên các phương tiện truyền thông, tăng hiệu quả lan tỏa thông tin.

Tuy nhiên, công tác báo chí, tuyên truyền của Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước chưa thực sự phát huy được vai trò định hướng thông tin, vai trò dự báo và theo dõi thông tin để đảm bảo giúp lãnh đạo Bộ kết nối nguồn thông tin liên quan đến các lĩnh vực, hoạt động của ngành với báo chí.

Lần đầu tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác truyền thông của Bộ - Ảnh: Quý Lượng

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa nhân văn, tích cực trong thời gian tới, đại diện các cơ quan báo chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm giúp cho các thông tin về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phản ánh một cách thường xuyên, kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, báo chí luôn giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thức đầy đủ rằng, nếu biết phát huy sức mạnh của báo chí và truyền thông sẽ góp phần để ngành có những bước phát triển mới.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ báo cáo về công tác báo chí, tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 - Ảnh: Quý Lượng

“Đây là lần đầu tiên Bộ tổ chức một Hội nghị riêng tổng kết về công tác truyền thông, báo chí. Ở phạm vi cả nước, Hội nghị tổng kết công tác Báo chí toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan hữu quan tổ chức mang đến cách nhìn tổng thể về nền báo chí cách mạng trong năm qua. Tiếp cận từ cái chung để định hình cái riêng. Với Hội nghị này, Bộ sẽ có cái nhìn sâu hơn ở góc độ tiếp cận, đánh giá về công tác truyền thông, báo chí và đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để công tác này hiệu quả hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Năm 2022, Bộ xác định mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, với nhận thức báo chí là một phần của văn hóa, mỗi sản phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa, mỗi nhà báo là một chiến sĩ văn hóa trên mặt trận tư tưởng.

Trên cơ sở đó, công tác thông tin, truyền thông sẽ bám sát thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; thông tin kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và chỉ đạo của Bộ trưởng về quản lý và phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đông đảo các cơ quan báo chí đến dự Hội nghị - Ảnh: Quý Lượng

Bộ sẽ tổ chức họp báo thường kỳ theo quy định; gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022; tổ chức bình chọn sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2022. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn phóng viên báo chí viết tin, bài, phóng sự truyền hình và đi tác nghiệp tại địa phương nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị các cơ quan báo chí thuộc Bộ cần tập trung vào 4 việc lớn: Các báo và tạp chí thuộc Bộ khẩn trương báo cáo đề án xây dựng báo, tạp chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, trình Bộ phê duyệt và thực hiện, tạo nguồn lực khắc phục khó khăn. Tập trung nâng cao chất lượng truyền thông, dồn nguồn lực đầu tư cho báo chí, tìm các phóng viên giỏi, đam mê nghề, tâm huyết, có khát vọng cống hiến, dấn thân; mở rộng đội ngũ cộng tác viên, nhất là các phóng viên có tên tuổi; phấn đấu đạt giải trong các Giải báo chí quốc gia, Giải búa liềm vàng… Chủ động hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài Bộ. Bộ trưởng cũng giao Báo Văn hoá khẩn trương xây dựng Đề án giải Báo chí về văn hoá, trình Bộ phê duyệt.

 Tam Ninh

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.