Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2022: Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững

Lê Ngọc

Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” và Lễ tôn vinh, trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” sẽ diễn ra vào sáng 3/12 tại Hà Nội.

1036-1669376378.jpg

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Họp báo.

Thông tin được đưa ra tại họp báo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”  (Ban Tổ chức 248) tổ chức chiều 25/11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) Hồ Anh Tuấn chủ trì họp báo.

Thực hiện Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”  (Ban Tổ chức 248); Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1925/VPCP-KGVX ngày 2/3/2021 về việc giao Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức 248 ban hành Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam; Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021 về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 được tổ chức với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, mục đích của Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

“Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các lĩnh vực phát triển văn hóa đã có những chuyển biến quan trọng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp cùng nhiều Bộ, ngành, đơn vị triển khai các hoạt động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Trong đó, việc cùng với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 là một hoạt động quan trọng, thiết thực triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội…”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

1037-1669376378.jpg
Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức 248, phát biểu tại Họp báo.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức 248, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, mục đích của Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

“Diễn đàn cũng là dịp để Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động”, ông Hồ Anh Tuấn cho biết.

BTC Diễn đàn có: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

108-1669376378.jpg
Quang cảnh họp báo.

Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” là một trong 2 nội dung chính của Diễn đàn quốc gia năm nay. Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề về vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19, các xung đột địa - chính trị, địa - kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế  và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Hoạt động quan trọng thứ hai là Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

“Năm nay, sẽ có 24 doanh nghiệp được tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”. Tại diễn đàn quốc gia năm 2021, số doanh nghiệp được tôn vinh là 10 doanh nghiệp”, Chủ tịch VNABC cho biết thêm.

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hà An

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.