Hạng Nhất

Câu lạc bộ Cần Thơ không dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023?

Mặc dù, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - Ban Tổ chức giải hạng Nhất Quốc gia 2023 - liên tục cho phép lùi thời gian đăng ký, tuy nhiên, khả năng câu lạc bộ Cần Thơ dự giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải năm nay là không cao...

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.