Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt báo chí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chiều 29/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 đang đến gần. 

Trong không khí đầm ấm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí vào những thành tựu của công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

z5118020846870-3bbf0f62d8c5ec5822103607c16dbf67-1706541594.jpg
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn các cơ quan báo chí, quan tâm tuyên truyền về những công việc mà Bộ đang kiên trì triển khai; phản ánh cụ thể, khách quan, khoa học sự việc

Theo Thứ trưởng, năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần truyền tải thông điệp, thành tựu, kết quả, dấu ấn công tác của Ngành và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến đông đảo nhân dân.

Nhằm chuẩn bị tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024. 

Lĩnh vực văn hóa, chủ động tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, đội chiếu phim, đội tuyên truyền lưu động đi biểu diễn phục vụ nhân dân, bộ đội, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo; Tăng cường các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan... 

z5118020860674-21596c9b804e46cc9b7b23946367d763-1706541594.jpg
Ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chia sẻ về các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lễ hội phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Trong đó, trong lĩnh vực Thể thao phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao "Mừng Đảng, Mừng Xuân" phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nội dung tổ chức cần tập trung vào những hoạt động thi đấu thể thao quần chúng, các trò chơi vận động dân gian và các môn thể thao truyền thống phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người năm 2024 tại địa phương; hướng dẫn các huyện, quận, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể dục thể thao trên tất cả các huyện, quận, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người vào tháng 3/2024.

Đối với du lịch, tổ chức đa dạng các hoạt động du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2024. Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tăng giá, ép giá; tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch…

z5118020864800-9af101537aee57a50abd3b048eeef916-1706541594.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt 

Thứ trưởng bày tỏ, thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành cùng Bộ trên một số nội dung sau:

Quan tâm tuyên truyền nhiều hơn nữa về thay đổi trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về văn hóa; nhất là tuyên truyền nhiều hơn nữa về những phong trào mới, chính sách mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Với tinh thần "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực"; nhất là những truyền thống văn hóa, nét đẹp văn hóa, lối sống, ứng xử, thực hành đạo đức công vụ, đạo đức công dân; bởi văn hóa chính là hồn cốt, cốt cách bên trong của xã hội, của con người Việt Nam. Hỗ trợ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Cuối cùng, Thứ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí, quan tâm tuyên truyền về những công việc mà Bộ đang kiên trì triển khai; phản ánh cụ thể, khách quan, khoa học sự việc; đồng thời cũng rất mong các cơ quan báo chí có thêm sự chia sẻ, góp ý, đề xuất ý tưởng giải pháp để Bộ hoàn thiện chính sách, điều tiết chính sách phù hợp, linh hoạt, tạo động lực khơi thông, mở rộng nguồn lực cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển. 

Bùi Lượng

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-to-chuc-gap-mat-bao-chi-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-a31062.html