Phát hành tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Cục Văn hóa cơ sở vừa phát hành 68 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022).

68 tranh cổ động là những tác phẩm tiêu biểu được chấm chọn từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022).

37-1670400246.jpg
Một tác phẩm tranh cổ động.

Được tổ chức phát động từ tháng 8/2022, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không; thể hiện truyền thống vẻ vang, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng quả cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội ta, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của “Thế trận phòng không nhân dân”, sự kế thừa và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới; của trí thông minh và lòng dũng cảm của dân tộc ta chống lại cuộc tập kích đường không quy mô lớn của đế quốc Mỹ với vũ khí trang bị hiện đại; có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

38-1670400246.jpg

Đồng thời, khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong cả nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tăng cường tuyên truyền về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước bạn bè truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

39-1670400246.jpg

Từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia, Hội đồng nghệ thuật đã tổ chức chấm chọn được 68 tác phẩm tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền. Triển lãm tấm lớn ngoài trời và trao giải, tổng kết cuộc thi sẽ được tổ chức tại Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và một số địa phương liên quan trong tháng 12/2022.

H.A

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/phat-hanh-tranh-co-dong-tuyen-truyen-ky-niem-50-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-a17966.html