Văn hóa - Du lịch

Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 736/BVHTTDL-TV gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.